Zo werkt de SEH

Zo werkt de Spoedeisende Hulp (SEH).

Onze werkwijze:
Iedere patiënt ontvangt van ons de zorg die hij of zij nodig heeft. Hierbij streven we naar:

  • De snelste hulp voor ernstige spoedgevallen.
  • De beste hulp voor iedere patiënt.
  • Een zo kort mogelijke wachttijd voor iedere patiënt.

Waarom wachten?
Om verschillende redenen kan de wachttijd op de SEH lang zijn. Hieronder noemen we enkele van die redenen:

  • U krijgt bij binnenkomst een kleurcodering die past bij uw klachten, daar kan een bepaalde wachttijd bij horen. (zie bord wachtkamer)
  • Er komt een patiënt binnen met een ernstige aandoening. Deze gaan altijd voor!
  •  Uw bloed moet onderzocht worden. Het duurt minimaal een uur voordat alle uitslagen bekend zijn.
  • Er moet een röntgenfoto van u gemaakt worden. Mogelijk zijn er ander patiënten voor u aan de beurt.
  • Uw arts vraagt advies aan een andere arts/specialist die ook werkzaam  is op andere afdelingen in het ziekenhuis.
  • Uw arts vraagt aanvullend onderzoek aan zoals een echo of CT-scan. Deze onderzoeken moet ingepland worden in het bestaande progamma. Het aantal patiënten op de SEH kan groot zijn hierdoor lopen de wachttijden eveneens op.

Privacy
In verband met de rust en privacy van de patiënten, die binnen de SEH verblijven, verzoeken wij u het aantal begeleiders te beperken tot 1 à 2 personen. Tevens verzoeken wij u op de kamers te wachten of in de wachtruimte tegenover de verpleegkundigenpost. Daar staat een koffieautomaat waaruit de begeleider(s) gratis koffie, thee en water kunnen krijgen.

U als patiënt wordt verzocht nuchter te blijven in verband met onderzoeken en/of ingrepen die eventueel gaan plaats vinden. U mag weer drinken/eten als de arts of verpleegkundige u hier toestemming voor heeft gegeven.

Naar huis.
Als u weer naar huis mag, krijgt u zo nodig een afspraak mee naar huis of een briefje om zelf een afspraak te maken. Uw huisarts wordt per brief of email op de hoogte gebracht van uw bezoek aan de SEH.

Indien  u niet met eigen vervoer naar huis gaat, kunt u een taxi  (laten) bestellen bij de receptiemedewerker op de Spoedpost. Kosten uiteraard voor eigen rekening, tenzij u een bestaande machtiging heeft van uw ziektekostenverzekeraar. U dient dan zoals anders te handelen met de nota.

Ziekenhuisopname.
Indien uw behandelend arts besluit u op te nemen, wordt de opname zo spoedig mogelijk geregeld. Zodra dit gebeurd is en de laatste handelingen zijn gedaan wordt u door de desbetreffende afdeling opgehaald.

Tot slot.
U heeft recht op goede en duidelijke informatie, zodat u voldoende inzicht hebt over de te volgen behandeling welke u mogelijk moet ondergaan. Mocht u iets niet duidelijk zijn, vraagt u ons of de arts om nadere uitleg. Wij staan u graag te woord.

Vragen.
Mocht u na het lezen nog vragen hebben stel ze gerust.

Wij als SEH-team staan open voor uw suggesties, opmerkingen en ideeën. Ook klachten horen we graag, zodat we samen tot een mogelijke oplossing kunnen komen.

Het team Spoedeisende Hulp van het Deventer Ziekenhuis.

... en wat vind jij?