Michiel Tebbes |

Behoud naar benieuwd leiderschap

Home »  Blog »  Behoud naar benieuwd leiderschap

Behoud naar benieuwd leiderschap

On januari 2, 2017, Posted by , In Blog, With No Comments

Er zijn talloze voorbeelden van de leiders (in de gezondheidszorg) die ontslagen zijn of ontslag genomen hebben door te schudden aan bomen en het ‘challengen’ van de status quo ten gunste van “stabiel” leiderschap. Veel van deze leiders vinden wel een weg. Meestal in kleinere organisaties of bij start-ups. Echter in een groot deel van de zorg instanties zit het ‘stabiele’ leiderschap. Dit heeft tot gevolg dat de drang naar vernieuwing er niet is en de nodige vooruitgang er niet te vinden is.

Veel van de huidige bestuurders voelen zich bedreigd door zij die de status quo bevragen. Mensen die aan de boom schudden worden als bedreigend gezien, terwijl degenen die de status-quo behouden verwelkomd worden in organisaties. Men omringt zich dan ook liever met behoudende gelijk denkenden.

Zolang een organisatie voor ‘behoud’leiderschap gaat zal het niet gewaardeerd worden als deze vragen gesteld worden. Echter zodra er ruimte voor is heeft de organisatie de transitie naar ‘benieuwd’ leiderschap ondergaan.

Om tot een stabiele verandering tekomen is het nodig dat progressieve en conservatieve krachten in evenwicht zijn. Door tijd, ruimte en mandaad te geven aan en door te luisteren naar de boomschudders, de anders denkenden en de vragenstellers, creer je het noodzakelijke tegenwicht. Deze ‘Board of Disruptor’ gaat je organisatie bestokem met vragen als: Waarom doen we dit? Waarom doe jij dat doen? Waarom moeten we dat? Waarom…? Waarom…? Waarom…? Ja, dat is eng, vervelend en lastig maar pas op voor het antwoord “gewoon, daarom, dat doen we al jaren”. Dit is een dodelijk antwoord wat zeker als het te vaak gezegd wordt de ondergang is van deze club en uit eindelijk ook uw organisatie.

Organisaties die in de toekomst ook willen groeien moeten proberen de vragenstellers, de buitenbeentjes en de anders denkenden aanboord te houden. Want alleen door schudden, blijven vragen en het challengen van de status quo is er toekomst.

Lees ook over Black ops in de zorg.